Faaliyet Alanlarımız

KAMU TAAHHÜT İŞLERİ

Kamu kurumlarınca ihale edilen yapım işlerinin ihale yönetmeliğince alınarak uygulanması.


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun maddeleri ile sınırlandırılmış yöntemler çerçevesinde hazırlanmış ve ihale edilmiş işleri yüklenici sıfatı ile alarak taahhüt işleri gerçekleştirmekteyiz.