Faaliyet Alanlarımız

ÖZEL SANAYİ VE ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Özel sektör kurumlarının istekleri doğrultusunda Sanayi ve Lojistik tesisleri yapım işlerini üstlenmekteyiz.

İşverenin isteğine göre fabrika, lojistik tesis depo ve üretim tesisleri yapım işlerini gerçekleştirmekteyiz.